نتایج جستجو

نویسنده دانشجو به مهر ۱, ۱۳۹۴
| 0

:: تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی۹۵ -۹۴ ::

IMG

 

قابل توجه دانشجویان گرامی سیلابس رشته را از لینکهای زیر دانلود فرمایید:

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت

آرایش ترمی کاردانی پیوسته علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی

آرایش ترمی دروس دوره کاردانی ناپیوسته کامپیوتر

آرایش ترمی دروس دوره کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

آرایش ترمی دروس دوره کاردانی ناپیوسته حسابداری

آرایش ترمی دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

 آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی ۹۲ به بعد

آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته برق قدرت ورودی ۸۸ تا ۹۱ 

آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته شیمی پالایش

آرایش ترمی دروس کاردانی پیوسته رشته معماری

آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی

آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته معماری

آرایش ترمی دروس کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

آرایش ترمی دروس کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

 

رشته حقوق مقطع کارشناسی

 

کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضائی – علوم ثبتی